2008/Jan/06

ห ลั ง ปี ใ ห ม่ ม า นี่ เ จ อ แ ต่ ข่ า ว ไ ม่ ค่ อ ย สู้ ดี นั ก เ ล ย

ชี วิ ต ค น เ ร า มั น ก็ แ ค่ นี้ ยื น ย า ว ไ ป ไ ด้ ... ก็ เ พี ย ง ไ ม่ น า น

.

น อ ก เ ห นื อ จ า ก ก า ร สู ญ เ สี ย ข อ ง ค น ไ ท ย ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ

วั น นี้ ถึ ง ค ร า ว สู ญ เ สี ย ข อ ง เ พื่ อ น ๆ แ ล ะ ทุ ก ค น ที่ รั ก เ ก ด แ ล้ ว สิ น ะ

ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใ จ จ ะ ใ ห้ เ อ น ท รี่ นี้ เ ศ ร้ า เ ล ย

แ ต่ ยั ง ไ ง ก็ อ ย า ก ข อ ไ ว้ อ า ลั ย ใ ห้ กั บ

" เ ก ด

ผู้ ห ญิ ง ที่ ส ว ย ที่ สุ ด ใ น ส า ย ต า เ พื่ อ น ๆ  ทุ ก ค น ^^

ห ลั บ ใ ห้ ส บ า ย

มี ค ว า ม สุ ข ใ น ทุ ก ๆ ที่ ๆ ไ ป น ะ T.T

เ ก ด จ ะ อ ยู่ ใ น ค ว า ม ท ร ง จำ ต ล อ ด ไ ป

.

ลมหนาวพัดมาอีกระลอกแล้วสินะ

ทำไมมันถึงหนาวได้ถึงขนาดนี้

ยิ่งหนาว ก็ยิ่งเหงา

โทดดินฟ้าอากาศไปก็เท่านั้น

เพราะสุดท้าย

ความเหงาก็เป็นเพียงความรู้สึกที่เราสร้างขึ้น

ถ้าไม่คิดก็คงไม่รู้สึก

.

หลอกใครต่อใครก็หลอกได้

แต่หลอกหัวใจตัวเองไม่ให้รู้สึกนี่ยากจัง

ตราบใดที่ความคิดกับความรู้สึกเดินไปทางเดียวกันไม่ได้

ความสับสนก็คงยังอยู่ที่เดิมสินะ

.

การกลับมาพูดคุยของใครคนนึง

ทำเอาใจหวั่นไหวใช่เล่น

ใจนึงก็ยังรัก อีกใจนึงก็ยังเจ็บ

มันเหมือนกับบาดแผลที่รอเวลารักษาให้หายสนิท

แต่กลับถูกสะกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ทันตั้งตัว

.

เค้าเคยถามว่า ลืมเค้าได้หรอ?

ปากก็ดีบอกไป ทำไมจะลืมไม่ได้

แต่ทุกวันนี้ลองทบทวนดูดีๆ ภายใต้ความรู้สึกที่เกิดขึ้น

แน่ใจแล้วหรอว่า ลืมเค้าได้หมดไปจากความทรงจำจิงๆ

.

อุ๋มว่าบางทีมันก็คงเป็นแค่อารมณ์วูบนึงที่เราเคยโหยหา

แล้วพอวันนึงที่มันมายืนตรงหน้า

ความรู้สึกมันเลยชัดเจน

ก็คงเหมือนๆ กับเค้า

เราเองมันก็เป็นแค่ผู้หญิงคนนึงที่เดินผ่านเข้าไปในชีวิต

ไม่ได้ดีหรือวิเศษมาจากไหน

ที่จะทำให้เค้าจดจำเราไปได้ตลอด

สุดท้ายทุกอย่างมันก็เป็นแค่ความรู้สึก

.

เอาเถอะ ชินแล้ว จะกลัวอะไร -*-

edit @ 7 Jan 2008 21:45:37 by :๏: umi'aumie :๏:

Comment

Comment:

Tweet


เฮ่อ ... อัพฯกันโดยมิได้นัดหมาย
#9 by Lady Yakuza in da sky~* At 2008-01-09 03:43,
ไอ้นั่นใช่มะที่กลับมาอ่ะ
#8 by tara At 2008-01-09 00:03,
เกด...กูรักมึงนะ
>
>
>
ส่วนอิเจ้าของบล็อก กรุไปเฉ่งหลังไมค์นะ

เอาสักอย่าง หัวใจ หรือ สมอง
tongue
#7 by E'Pink At 2008-01-08 12:56,
ถึงว่าวันนี้ทำไมพี่บอร์ดกิ๊กพร้อมใจกันอัพบล็อค

เบนซ์ไม่แน่ใจว่าเคยเจอพี่เกิดรึเปล่า
แต่ขอให้หลับให้สบายนะค่ะ
#6 by What Is My Name ????? At 2008-01-08 01:24,
ช่ายๆๆๆแกะพูดถูก

นม"ต้องมาก่อน

5555555+
#5 by ta...! At 2008-01-07 21:34,
ไว้อาลัยให้เกดด้วยนะ
เริ่มปีด้วยเรื่องเศร้าเลย

ส่วนน้องอุ๋ม ไม่ต้องคิดมาก

ได้งานใหม่เมื่อไร เก็บตังทำนมก่อนเลย

ผู้ชายมีล้นโลก จะเอาซักกี่คนก็ด้ายยยยยยยยยย

พอได้แล้ว

หาแฟนให้พี่คนนึงนะ
surprised smile
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
#3 by Meowzilla Zilla At 2008-01-07 14:11,
ค่ะ..เจ้าของบล๊อค น่ารักเปงบ้าเร้ยยย.. อิอิ
#2 by i PORPEER At 2008-01-07 13:35,
บังเอิญมาอ่านน่ะครับ...ขอแสดงความเสียใจด้วยคนครับ
คุณเกดก็ดูสวยในสายตาผมเช่นกันครับ ยังไง...ไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใดก็ขอให้มีความสุขสงบนะครับ
#1 by meinside At 2008-01-07 12:51,